30 Νοε 2010

Σεμινάριο “Επιμέλεια κειμένου και μορφολογία εκδόσεων”

Διοργανωτής: ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ GUTENBERG

Έναρξη: 1/2/2011 - Λήξη: 19/4/2011

Εισηγητής: Δημήτρης Αρμάος

Κύκλοι Επιμόρφωσης Gutenberg

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την επιμέλεια του βιβλίου (τυπογραφική και γλωσσική). Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα ασχοληθούν με θέματα όπως οι διορθώσεις και τα προβλήματά τους, οι γραμματικές και τα λεξικά, τα όρια του ύφους και τα κείμενα που τα θέτουν, τα βιβλιογραφικά συστήματα, η στίξη, η φωνολογία, οι μεταγραφές ξένων λέξεων, οι πίνακες, ο σχεδιασμός σελίδας, οι γραμματοσειρές, οι εικόνες, τα χρώματα, οι βασικές αρχές προγραμμάτων σελίδωσης.

Περιγραφή:

1η συνάντηση (Τρίτη, 01/02/2011, 5:30 – 7:30μμ)
Η ελληνική σε μια παγκοσμιοποιημένη υφήλιο. Πηγές εγκυρότητας μιας έκδοσης και κειμενική οργάνωση. Οι διορθώσεις και τα προβλήματά τους: Η γλωσσική πειθαρχία και τα αδιέξοδα της ελληνικής (πρώτα παραδείγματα). Οι γραμματικές και τα λεξικά (ορθογραφία).

2η συνάντηση (Τρίτη, 08/02/2011, 5:30 – 7:30μμ)
Τα όρια του ύφους και ποια κείμενα τα θέτουν (η ποιότητα και το είδος των βιβλίων): Ποιοι αποτυπώνουν τη γλώσσα; Οι έννοιες της «συνέπειας» και της «ομοιογένειας». Σημειώσεις και υποσημειώσεις.

3η συνάντηση (Τρίτη, 15/02/2011, 5:30 – 7:30μμ)
Η βιβλιογραφία και τα συστήματά της (αναγραφή λημμάτων).

4η συνάντηση (Τρίτη, 22/02/2011, 5:30 – 7:30μμ)

5η συνάντηση (Τρίτη, 01/03/2011, 5:30 – 7:30μμ)
Ειδικά ζητήματα: στίξη, φωνολογία, στερεότυπα από λογιότερες φάσεις της γλώσσας.

6η συνάντηση (Τρίτη, 08/03/2011, 5:30 – 7:30μμ)

7η συνάντηση (Τρίτη, 15/03/2011, 5:30 – 7:30μμ)

8η συνάντηση (Τρίτη, 22/03/2011, 5:30 – 7:30μμ)
Μεταγραφές ξένων λέξεων (ονομάτων, όρων κλπ.), λύσεις επιμέρους προβλη-μάτων.

9η συνάντηση (Τρίτη, 29/03/2011, 5:30 – 7:30μμ)
Οι πίνακες (περιεχόμενα, ευρετήρια κλπ.). Βοηθητικοί αυτοματισμοί των ηλε-κτρονικών επεξεργαστών κειμένου.

10η συνάντηση (Τρίτη, 05/04/2011, 5:30 – 7:30μμ)
Το έντυπο βιβλίο απέναντι στο μέλλον. Διαφορές του βιβλίου με άλλα έντυπα. Ο παραδοσιακός σχεδιασμός σελίδας.

11η συνάντηση (Τρίτη, 12/04/2011, 5:30 – 7:30μμ)
Το ψηφίο, οι συνδυασμοί γραμματοσειρών, οι τίτλοι, ο όγκος, η διάρθρωση (κατανομή ύλης). Οι εικόνες (διατάξεις και ομαδοποιήσεις) και τα χρώματα. Το χαρτί και η εκτύπωση.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη