15 Δεκ 2010

Βιβλιοθήκες και Κοινωνικά Δίκτυα - Facebook & Twitter

Βιβλιοθήκες και Κοινωνικά Δίκτυα - Facebook & Twitter
Από το σεμινάριο στο  πλαίσιο του συνεδρίου "Web 2.0 and Beyond for Libraries", που διεξήχθη στις 10 Δεκεμβρίου 2010, στη Bissell Library.
Βy Katerina Kerasta (stuff at Levadia Central Public Library).

Δεν υπάρχουν σχόλια: