21 Φεβ 2011

20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στον Ιωάννη Τροχόπουλο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η δηµοτική βιβλιοθήκη είναι χώρος που µπορεί να βελτιώσει τη ζωή µας

Το 1997 ήταν η πρώτη ελληνική βιβλιοθήκη που δηµιούργησε τη δική της ιστοσελίδα. Πρόσφατα, το Ιδρυµα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς απένειµε στη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας το βραβείο «Πρόσβαση στη µάθηση», ύψους 1 εκατοµµυρίου δολαρίων, για τη δηµιουργική χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας. Οπως λέει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Ιωάννης Τροχόπουλος, οι δηµοτικές βιβλιοθήκες χρειάζεται να προσφέρουν εµπειρίες και όχι απλώς υπηρεσίες.
1 Τι σας χάρισε το βραβείο;

Οτι µια µικρή βιβλιοθήκη κατάφερε και συνεχίζει – εν µέσω οικονοµικής κρίσης – να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στο κοινό. Αντίθετα από το µέγεθός της, µπόρεσε να έχει µεγάλο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία µε εφόδιο τη δηµιουργικότητα και τις νέες τεχνολογίες.
2 Τι σηµαίνει για εσάς η διάκριση;
Αναγνώριση και δύναµη για το µέλλον.
3 Πού θα επενδύσετε τα χρήµατα;
Στην ανάπτυξη ενός πολυµεσικού εργαστηρίου που θα λειτουργεί και ως χώρος εκπαίδευσης για ψηφιακές δεξιότητες (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.). Επιπλέον, στόχος µας είναι η επέκταση του δικτύου των βιβλιοθηκών στον Νοµό Ηµαθίας µε έµφαση στις διαδραστικές εφαρµογές, όπως τα «Μαγικά κουτιά».
4 Πώς τα «Μαγικά κουτιά» αποτελούν κίνητρο για ανάγνωση;
Μέσα από δραστηριότητες – όπως µουσική και ηλεκτρονικά παιχνίδια – τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και έρχονται σε επαφή µε τη γνώση.
5 Εχετε το µεγαλύτερο ποσοστό εγγεγραµµένων µελών στην Ελλάδα. Πώς τοπετύχατε;
Το εύρος και η ποιότητα των υπηρεσιών µας είναι στενά συνδεδεµένα µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για ψυχαγωγία, µάθηση και πληροφόρηση. Επιπλέον, το φιλικό περιβάλλον και το εξυπηρετικό προσωπικό προσείλκυσαν τους συµπολίτες µας.
6 Ποιο το φανατικότερο κοινό σας;
Τα µικράπαιδιά καιοι νέοι γονείς.
7 Ποια βιβλία έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση;
∆ανείζουµε περισσότερα από 18.000
τεκµήριατον µήνα. Αµέτρητοι συγγραφείς έχουν ζήτηση.
8 E-books ή χαρτί; Ποια η ανταπόκριση του κοινού;
Σηµασία έχει να βρούµε τρόπους να συνεχίσουµε να ανταποκρινόµαστε στις ανάγκες του κόσµου. E-book ή χαρτί δεν έχει σηµασία.
9 Πώς σκοπεύετε να αναπτύξετε τον δανεισµό e-books;
Εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η αγορά. Είµαστε έτοιµοι για συνεργασίες σε πιλοτικό στάδιο που θα µας βοηθήσουν να επενδύσουµε καλύτερα στο ψηφιακό βιβλίο προς όφελος του κοινού µας.
10 Από το 1996 χρησιµοποιείτε το ∆ιαδίκτυο. Πώς προέκυψε η ιδέα;
Από τηνέφεση τουοργανισµού µας στον πειραµατισµό και ένα δικό µου ταξίδι µακράς διαρκείαςστιςΗνωµένες Πολιτείες.
11 Πώς αξιοποιείτε τις νέες τεχνολογίες;
Ενθαρρύνουµε τη συµµετοχή στην ψηφιακή εποχή. ∆ίνουµε δυνατότητα σε ανέργους να εκπαιδευτούν σε αυτές, σε παιδιά να εξοικειωθούν µε νέες δεξιότητες και στους πολίτες να ενηµερωθούν.
12 ∆ιοργανώνετε επίσης σεµινάρια στα νέα µέσα. Ποια η ζήτηση;
Από το 2000 διοργανώνουµε σεµινάρια 4 φορές την εβδοµάδα µε 12-15 άτοµα σε κάθε τµήµα.
13 Πώς προέκυψε η προσθήκη βιβλίων στα αλβανικά, ρωσικά και βουλγαρικά στη συλλογή σας;
Οι µετανάστες και οι ασθενέστεροι οικονοµικά συµπολίτες µας χρειάζονται περισσότερο από όλους µας χώρους δηµιουργικής έκφρασης, µάθησης και ενηµέρωσης για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να προκόψουν. Ζωντανό παράδειγµα οι «Ανείπωτες ιστορίες», µια σειρά ψηφιακών ταινιών που δηµιούργησαν µετανάστες το 2008.
14 Ενθαρρύνετε τη συµµετοχή εθελοντών από τοπικές µειονότητες σεπρογράµµατα της βιβλιοθήκης. Ποιος ο µακροπρόθεσµος στόχος;
Ολοι οι πολίτες της περιοχής να απολαµβάνουν – χωρίς καµία διάκριση – υπηρεσίες που θα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους.
15 Συνεργάζεστε µε ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες. Τι έχετε πετύχει µέχρι σήµερα;
Συνεργαζόµαστε µε εννέα ψηφιακά αποθετήρια και δίνεται περιεχόµενο στην ευρωπαϊκή ψηφιακή πύλη Europeana. Στόχος µας είναι η δηµιουργία ενός εθνικού συσσωρευτή που θα συντονίζει τη συνεργασία των ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών µε σκοπό την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς.
16 Τι λείπει από τις ελληνικές δηµοτικές/δηµόσιες βιβλιοθήκες;
∆υστυχώς πολλά. 17 Ποιες βιβλιοθήκες έχετε ως πρότυπο;
Τιςδηµοτικές βιβλιοθήκες του Aarhus στη ∆ανία και του Helsinki στη Φινλανδία.
18 Τι πρέπει να αλλάξει στη νοοτροπία µας απέναντι στις βιβλιοθήκες;
Να τις δούµε ως έναν χώρο που µπορεί να βελτιώσει τη ζωή µας.
19 Εχετε δηλώσει: «Μην πάρετε τη βιβλιοθήκη στα σοβαρά». Τι εννοούσατε;
Οτι δεν είµαστε «σοβαροί».
∆ουλεύουµε µε µεθοδικότητα, ενθουσιασµό και εσωτερική πειθαρχία χωρίς να στηριζόµαστε σε παραδοσιακές ιεραρχικές δοµές διοίκησης. Στοχεύουµε στη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού. Θέλουµε να προσφέρουµε «εµπειρίες» στα µέλη µας και όχι απλά «υπηρεσίες».
20 Ποια βιβλία και ταινίες θα προτείνατε;
«Εξοµολογήσειςτου απατεώνα Φέλιξ Κρουλ» του Τόµας Μαν, «Φάµπιαν, η ιστορία ενός ηθικολόγου» του Εριχ Κέστνερ και τα διηγήµατα του Γιάννη Καισαρίδη «Μισάντρα». Επίσης, την ταινία του Ούγγρου Istvan Zsabo «Μeeting venus».
*[ΣΗΜ. Η Βιβλιοοθήκη της Βέροιας δεν είναι Δημοτική αλλά Δημόσια]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη