5 Φεβ 2011

“βιβλιοθήκες σε ανάπτυξη – βιβλιοθήκες και ανάπτυξη”

image

βιβλιοθήκες σε ανάπτυξη – βιβλιοθήκες και ανάπτυξη”: Εισήγηση του Μανόλη Πυργιώτη, Δ/ντή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σάμου κατά τη Συνδιάσκεψη για τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για τα Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες (27-28/1/11).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη