14 Φεβ 2011

Σεμινάριο “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ”

Έναρξη: 14/03/2011 - Λήξη: 15/03/2011 - Διάρκεια 14 ώρες

Έναρξη: 09/06/2011 - Λήξη: 10/06/2011 - Διάρκεια 14 ώρες

Έναρξη: 17/11/2011 - Λήξη: 18/11/2011 - Διάρκεια 14 ώρες

Tόπος: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

Εισηγητής: ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ, Πτυχιούχος Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθηκονόμος Παντείου Πανεπιστημίου. M.A. in Information and Library Studies Loughborough. Εργαστηριακός συνεργάτης ΤΕΙ Αθηνών, Πιστοποιημένη εισηγήτρια από το ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους ή στελέχη, υπεύθυνους για τη διαχείριση αρχείων, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει θέματα που αφορούν στην οργάνωση των συμβατικών και ηλεκτρονικών αρχείων και στοχεύει στην εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τις πολιτικές οργάνωσης αρχείων. Με την οργάνωση αρχείων επιτυγχάνεται η ευκολότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των πηγών πληροφόρησης που βρίσκονται στα αρχεία, με αποτέλεσμα την καλύτερη υποστήριξη της επιχείρησης σε οργανωτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συναλλαγών με άλλους οργανισμούς, για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς

Περιγραφή:

1. Εισαγωγικές έννοιες
Αρχείο
Είδη αρχείων κατά φορέα – υποκατηγορίες
Αρχειακό υλικό – είδη
Αρχειακή νομοθεσία - Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνική πραγματικότητα (ΓΑΚ)

2. Οργάνωση αρχείων
Αρχές αρχειονομίας
Πρόσκτηση, επεξεργασία, διατήρηση, ανάκτηση αρχείων και εκκαθάριση
Πρότυπο διαχείρισης αρχείων
Διοικητική υποστήριξη αρχείων
Προσωπικό – πολιτική διαχείρισης αρχείων
Εγκαταστάσεις, εξοπλισμοί, μέσα αποθήκευσης αρχείων
Μετάβαση έντυπων αρχείων σε άλλες μορφές
Μικροφόρμες - ψηφιακά αρχεία

3. Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων
Ηλεκτρονικά αρχεία, ψηφιοποιημένα αρχεία
Συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης, διατήρησης
Διεθνή πρότυπα

4. Αρχεία επιχειρήσεων
Επιλογή μοντέλου διαχείρισης αρχείων
Περιπτωσιολογικές μελέτες ανά τομέα ενδιαφέροντος
Εφαρμογή μοντέλου - οφέλη
Αξιολόγηση

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη