15 Φεβ 2011

Έκδοση δελτίου αναγνώστη από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας

Αρμόδιος φορέας: ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αναγνώστη από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση έκδοσης αναγνώστη από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
  Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας διατηρεί κάθε δικαίωμα για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • 2 φωτογραφίες τατυτότητας

Προϋποθέσεις

 1. Συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας του ενδιαφερόμενου.
 2. Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.
 3. Προσκόμιση δύο (2) φωτογραφιών ταυτότητας.
 4. Προσκόμιση της Αστυνομικής ταυτότητας.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Το Δελτίο εκδίδεται δωρεάν από την ΕΒΕ, είναι απολύτως προσωπικό και ισχύει για πέντε χρόνια. Σε περίπτωση που απολεσθεί, ο κάτοχός του πρέπει να το αναφέρει στην ΕΒΕ, που του το αντικαθιστά άλλως είναι υπεύθυνος για κάθε κακή χρήση της βιβλιοθήκης από εκείνον που θα το χρησιμοποιήσει. Για περιπτώσεις που ο αναγνώστης πρόκειται να χρησιμοποιήσει τη Βιβλιοθήκη για μια συγκεκριμένη μόνο έρευνα, ή είναι μόνιμος κάτοικος άλλης πόλης ή χώρας, εκδίδεται Προσωρινή άδεια εισόδου, που ισχύει από μια έως δέκα ημέρες.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη