9 Φεβ 2011

E-Learning: Linux Open Suse Administration

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Τεχνολογίας ΠολυμέσωνΔιοργανωτής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων

Έναρξη: 07/03/2011

Μέσω Internet Διάρκεια 15 εβδομάδες

Σε ποιους απευθύνεται: Σκοπός του σεμιναρίου είναι τόσο η εκμάθηση της χρήσης λειτουργικών συστημάτων με πυρήνα Linux για καθημερινή χρήση, όσο και η εκμάθηση βασικών εννοιών για τη διαχείριση ενός Linux server. Το σεμινάριο ξεκινά από μηδενική βάση χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία από μέρους των εκπαιδευομένων σε συστήματα Linux/Unix. Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε με στόχο ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει την φιλοσοφία των συστημάτων αυτών ώστε να τα αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο.

Σκοπός: Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί:
• Να εγκαταστήσει οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα με πηρύνα Linux.
• Να διαχειριστεί ένα σύστημα Linux, είτε για προσωπική χρήση, είτε για χρήση από πολλαπλούς χρήστες.

Περιγραφή:

1. Εισαγωγή – Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος OpenSUSE
2. Εντολές κελύφους (shell), χρήστες (users), ομάδες (groups), δικαιώματα χρήσης (permissions)
3. Διαμερίσματα (Partitions) – Συστήματα αρχείων (File systems)
4. Εκκίνηση (Booting)
5. Τεκμηρίωση (Documentation) – Καταγραφή δραστηριότητας (Logging)
6. Δικτύωση (TCP/IP)
7. Επεξεργαστές κειμένου
8. X-windows, Yast, Προσθαφαίρεση πακέτων λογισμικού
9. Διαχείριση αρχείων/συστήματος
10. Δικτυακές υπηρεσίες

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη