15 Μαρ 2011

Διάθεση συστήματος ABEKT 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες

Timage_thumb2[1]ο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοινώνει ότι διαθέτει την τρέχουσα έκδοση του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δωρεάν διάθεση του ΑΒΕΚΤ, που συνοδεύεται από εγκατάσταση, εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των βιβλιοθηκών, καθώς και διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος, θα υποστηριχθεί πλήρως από τις υποδομές και την τεχνογνωσία που ανέπτυξε το ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια και από το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του.

Στο σημερινό διεθνές περιβάλλον ζητούμενο είναι η ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από πλήθος χρηστών και εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες. Η τρέχουσα έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6, που ενσωματώνει πρόσθετες λειτουργίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογών και υπηρεσιών βιβλιοθηκών, θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των σχολικών βιβλιοθηκών, καλύπτοντας ανάγκες της εκπαιδευτικής και μαθητικÎ!
�ς κοινότητας. Παράλληλα, θα βοηθήσει τις βιβλιοθήκες να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ετοιμότητα και επάρκεια στις απαιτήσεις του Νέου Ψηφιακού Σχολείου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΕΚΤ, σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες παρέχεται δωρεάν:
α) η εγκατάσταση της έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.6 (Βασική Έκδοση & Στατιστικά),
β) η εκπαίδευση ενός ατόμου, υπευθύνου της βιβλιοθήκης, μέσω της Διαδικτυακής Εφαρμογής Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης "ABEKT e-learning",
γ) η υποστήριξη στη χρήση και λειτουργία του συστήματος, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας "Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ".

Οι σχολικές βιβλιοθήκες καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τη φόρμα στην ιστοσελίδα
http://www.abekt.gr/provision/schlib, όπου αναφέρεται η διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις διάθεσης.

Το σύστημα ΑΒΕΚΤ (
http://www.abekt.gr) αναπτύσσεται από το ΕΚΤ από το 1986, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των ελληνικών βιβλιοθηκών, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα. Το ΑΒΕΚΤ αποτελεί το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, καθώς έχει διατεθεί και εγκατασταθεί σε περισσότερες από 2.300 βιβλιοθήκες.

Το ΕΚΤ, με γνώμονα τις ανάγκες οργάνωσης και τους νέους ρόλους των ελληνικών βιβλιοθηκών στο εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον, αναπτύσσει ήδη νέα έκδοση του ΑΒΕΚΤ, το οποίο προβλέπεται να διατεθεί το 2012 ως Ανοικτό Λογισμικό με νέες πρωτοποριακές δυνατότητες και εργαλεία. Η ανάπτυξη του ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού, ενώ επιπρόσθετα θα διατεθεί από το ΕΚΤ και με τη μορφή "λογισμικό ως υπηρεσία" (Software as a Service) προς δημόσιους φορείς, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες δαπάνες για εξοπλισμό, τεχνογνωσία και υποστήριξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη