6 Απρ 2011

Σεμινάριο “ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΗ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”

Έναρξη: 05/05/2011 - Λήξη: 06/05/2011 - Διάρκεια 14 ώρες
Έναρξη: 04/07/2011 - Λήξη: 05/07/2011 - Διάρκεια 14 ώρες
Έναρξη: 31/10/2011 - Λήξη: 01/11/2011 - Διάρκεια 14 ώρες
Tόπος: ΑΘΗΝΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

Εισηγητής: Βιβλιοθηκονόμος με δεκαετή εμπειρία στον αυτοματισμό βιβλιοθηκών, Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους οι οποίοι ασχολούνται με την καταλογογράφηση σε UNIMARC. Θεωρείται δεδομένο πως οι συμμετέχοντες έχουν βασική εξοικείωση με το UNIMARC.

Σκοπός: Ο όγκος του υλικού των βιβλιοθηκών που είναι σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον μεγάλος και αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι δυσκολίες και οι διαφορές στην καταλογογράφηση αυτού του υλικού σε σχέση με το συμβατικό αποτελούν το βασικό αντικείμενο του σεμιναρίου.

Περιγραφή: Το σεμινάριο θα ασχοληθεί γενικά με την καταλογογράφηση μη βιβλιακού υλικού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταλογογράφηση ηλεκτρονικών πόρων με βάση το UNIMARC και τους AACR. Θα αναλυθούν τόσο τα πεδία που σχετίζονται με τους ειδικούς τύπους υλικού (π.χ. 135) όσο και οι πιθανές διαφοροποιήσεις -ανάλογα με τον τύπο του υλικού- σε πεδία που υπάρχουν και σε βιβλία (π.χ. 304).
Ειδικά για τους ηλεκτρονικούς πόρους το σεμινάριο θα εξετάσει χωριστά την καταλογογράφηση για:
- υλικό γεννημένο ψηφιακά
- ψηφιοποιημένο υλικό
- υλικό που είναι on line (π.χ. ένα βιβλίο ή μια φωτογραφία στο διαδίκτυο)
- υλικό που είναι off line (π.χ. ένα CD ή DVD που έχει στην κατοχή της η βιβλιοθήκη).

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη