1 Ιουν 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΒΕΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ FUTURE LIBRARY

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011
Αρ. Πρωτ.: 3017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΒΕΠ

Συνάδελφοι,
μετά από ενημέρωσή από μέλη μας και σχετικά ερωτήματα τους προς το ΔΣ της ΕΕΒΕΠ αναφορικά με ερωτηματολόγιο που διακινήθηκε προς τις δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Future Library", θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σχετικά με τιν αποστολή κρίσιμων πληροφοριών και υπηρεσιακών δεδομένων προς επεξεργασία από την παραπάνω ιδιωτική εταιρεία.

Το Δ.Σ. της ΕΕΒΕΠ διατηρεί την επιφύλαξή του ως προς τις ενέργειες αυτές και θα επανέλθει με κατάθεση συγκεκριμένων θέσεων σχετικά με τις εν λόγω δράσεις πριν την καταληκτική ημερομηνία αυτών.

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΕΒΕΠ όπως αναμένουν τις θέσεις του ΔΣ πριν από την λήψη των όποιων αποφάσεών τους.

Με τιμή,

Το ΔΣ της ΕΕΒΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη