30 Σεπ 2011

Θέσεις εργασίας για βιβλιοθηκονόμους στη Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού

Το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα επιθυμεί να προσλάβει ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥΣ (σύμβαση ορισμένου χρόνου) για  την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού στο Ψυχικό

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

§  Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

§  Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ σε άλλη ειδίκευση ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιβλιοθηκονομία

§  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency). Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας είναι επιθυμητή

§   Εξοικείωση με βάσεις δεδομένων / Internet / MS Office

§   Εμπειρία σε ανάλογη θέση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.haef.gr - Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι τις 17  Οκτωβρίου 2011 αναφέροντας τον κωδικό θέσεως LIBR09-11.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην: Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού = e-mail : pers_off@haef.gr - τηλ. 210 67.98.245

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη