7 Οκτ 2011

ΕΕΒΕΠ: «Ελληνικές βιβλιοθήκες τα πρώτα θύματα...»

Δελτίο τύπου

«Ελληνικές βιβλιοθήκες τα πρώτα θύματα...»

Συνάδελφοι,

Ανάμεσα στα όσα δεινά βιώνουμε ως πολίτες αυτής της χώρας στις μέρες μας  με την οικονομική κρίση και τη δαμόκλειο σπάθη της Τρόικα.

...ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙΣ  ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΣ...

Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας αυτής της κυβέρνησης, η κατάσταση στο χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών είναι χειρότερη από κάθε άλλη περίοδο.

Παρά τις ελπιδοφόρες εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας, η μετέπειτα διαχείρισή τους από εξωθεσμικούς παράγοντες, εταιρείες και άσχετα εν γένει πρόσωπα, έχουν οδηγήσει στην καταστροφή του κλάδου.

Η πλήρη απαξίωση θεσμών όπως του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης αλλά και της Επιστημονικής Κοινότητας της χώρας είναι καθημερινή ατζέντα της δραστηριότητάς τους.

Τα θύματα δεν είναι άλλα από τις ίδιες τις βιβλιοθήκες...

Πρώτο θύμα, σχολικές: πρόσφατα έκλεισαν 756 σχολικές βιβλιοθήκες. Μέχρι και η έλλειψη σχολικών εγχειριδίων θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με μια κατάλληλα οργανωμένη και στελεχωμένη σχολική βιβλιοθήκη. Η κατάργηση τους στερεί από τους μαθητές ένα πολύτιμο κύτταρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Δεύτερο θύμα, δημόσιες :  το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει την κατάργηση ή τη συγχώνευση των δημοσίων βιβλιοθηκών. Αντί να υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός στις 45 Δημόσιες Βιβλιοθήκες που ανήκουν στο εν λόγω υπουργείο με την δημιουργία νέων υποδομών και υπηρεσιών σε ένα ευρύ δίκτυο, έχει ξεκινήσει η διαδικασία που τις οδηγεί στη συρρίκνωση και στην ποιοτική υποβάθμισή τους με οριζόντιες περικοπές.

Τρίτο θύμα, παιδικές/εφηβικές: με την αναστολή της λειτουργίας του Οργανισμού  Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών που υπάγεται και χρηματοδοτείται ως Ν.Π.Ι.Δ. από το Υπουργείο Παιδείας και αποτελείται  από 28 βιβλιοθήκες σ' όλη τη χώρα.

Τέταρτο θύμα, ακαδημαϊκές : παρόλο που οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ήταν οι μόνες που έλαβαν ενίσχυση με μια σειρά προγράμματα ήδη υφίστανται το πρώτο χτύπημα με τη διακοπή μεγάλου μέρους των συνδρομών σε επιστημονικό περιεχόμενο.

Πέμπτο θύμα, ειδικές/ερευνητικές: με την κατάργηση των ερευνητικών κέντρων και συνεπακόλουθα και των βιβλιοθηκών εντός αυτών.

Έκτο θύμα, ιατρικές/νοσοκομειακές: με την καθολική περιστολή δαπανών στις ιατρικές/νοσοκομειακές βιβλιοθήκες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους και την απουσία σαφούς θεσμικού πλαισίου λειτουργίας.

Έβδομο θύμα, δημοτικές: οι παραπάνω διοικούντες δεν περιόρισαν τη δράση τους στο Υπουργείο Παιδείας αλλά τορπίλισαν κάθε προσπάθεια συνεργασίας με τις δημοτικές βιβλιοθήκες αποστέλλοντας επιστολή στους δήμους όλης της χώρας για να μη γίνει αποδεκτή η πρόταση που είχε κατατεθεί από την ΕΕΒΕΠ για τη θέση των βιβλιοθηκών στους νέους ΟΕΥ των Δήμων.

Όγδοο θύμα, Εθνική Βιβλιοθήκη: φυσικά όλα τα πιο πάνω ήταν αναμενόμενα αν κανείς δει πώς οι εν λόγω διοικούντες αντιμετωπίζουν το θέμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης;

-          Πλήρη απαξίωση του προσωπικού.

-          Επιλογή Εφορευτικού Συμβούλιου με κριτήρια δημοσίων σχέσεων και όχι με πυξίδα την ανάπτυξη.

-          Εν κρυπτώ διαδικασίες για το θέμα της μεταστέγασης.

-          Φωτογραφικές αλλαγές στη διαδικασία της επιλογής Γενικού Διευθυντή (Ν. 3966/2011 Άρθρο 59 ... λοιπές διατάξεις)  

Όλα τα πιο πάνω ένα και μόνο αποτέλεσμα έχουν...

Οι βιβλιοθηκονόμοι λέμε όχι σε άλλα θύματα. Τα θύματα από εδώ και πέρα θα είναι από την άλλη πλευρά, την πλευρά της συνδιαλλαγής, των υπόγειων διαδρομών και των προσωπικών πολιτικών.

Απαιτούμε άμεσα:

Ö       Την απομάκρυνση όλων των μη θεσμικών παραγόντων.

Ö       Τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων στο Γενικό Συμβούλιο και όχι σε παράκεντρα εξουσίας.

Ö       Την άμεση υλοποίηση όλων των εξαγγελιών της Υπουργού Παιδείας για μια Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών για τη χώρα μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη