21 Οκτ 2011

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ “Τεκμηρίωση και θεματική ευρετηρίαση αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «τεκμηρίωση και θεματική ευρετηρίαση αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» του Υποέργου 1 «Υποστήριξη των διευρυμένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Κωδικός ΟΠΣ 302157).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών  είναι η 1.11.2011

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ: ΑΔΑ: 45Ο9Ν-Μ9Η

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη