7 Νοε 2011

ABEKT: Video Bug Recorder

image Η εφαρμογή Video Bug Recorder παρέχει στο χρήστη της βιβλιοθήκης τη δυνατότητα να γράφει σε βίντεο τις κινήσεις που ακολουθεί, όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα ή απορία στη λειτουργία του ΑΒΕΚΤ ή ακόμα και όταν εμφανίζεται κάποιο μη κατανοητό μήνυμα. Το αρχείο video που προκύπτει από την εφαρμογή, μπορεί ο χρήστης να το επισυνάψει σε αίτημα που θα υποβάλλει μέσω του Κέντρου Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ και να το αποστείλει στο ΕΚΤ για περαιτέρω διευκρινήσεις. 
Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγεται η συγγραφή εκτενούς κειμένου από το χρήστη για την περιγραφή ενός προβλήματος ή απορίας που προκύπτει κατά τη λειτουργία του ΑΒΕΚΤ.

Η χρήση της εφαρμογής Video Bug Recorder είναι ιδιαίτερα απλή και συνίσταται στα παρακάτω βήματα από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί:
  1. Έναρξη Βιντεοσκόπησης: Πατώντας το κουμπί "Start" από το παράθυρο της εφαρμογής ή το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt +A.
  2. Διακοπή Βιντεοσκόπησης: Πατώντας το κουμπί "Stop" από το παράθυρο της εφαρμογής ή το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt +Z.
Προτείνεται το video να έχει διάρκεια έως 2 λεπτά και εάν η διαδικασία που θέλει να γράψει ο χρήστης διαρκεί περισσότερο, τότε να δημιουργεί περισσότερα του ενός αρχεία.  
Το αρχείο video που προκύπτει στη συνέχεια, καλό είναι να συμπιέζεται πριν επισυναφθεί σε σχετικό αίτημα υποστήριξης που θα υποβάλλεται μέσω του Κέντρου Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ.
Η εφαρμογή Video Bug Recorder έχει δημιουργηθεί από τη Μονάδα Ανάπτυξης ΑΒΕΚΤ για τη διευκόλυνση των χρηστών του συστήματος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή κινήσεων στον υπολογιστή στο πλαίσιο εργασίας σε οποιοδήποτε εφαρμογή που δεν σχετίζεται με το ΑΒΕΚΤ ή το ΕΚΤ.
Πηγή: http://abekt.ekt.gr/support/index.php?loginresult=1&group=default&_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=140&nav=0,43,44

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη