6 Δεκ 2011

Από Διεύθυνση σε Τμήμα οι Βιβλιοθήκες και τα ΓΑΚ;;;

Αληθεύει ότι στο Υπουργείο Παιδείας προωθείται πρόταση για κατάργηση της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών & ΓΑΚ, και ένταξη τους σε Τμήμα υπό την Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Υποδομών και Μέσων;;;  I dont know

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη