14 Δεκ 2011

ΚΑΙ... Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Η πρόταση του Συλλόγου έχει επεξεργαστεί από πενταμελή επιτροπή υπαλλήλων που διόρισε η Γ.Σ. στις 5/10/11, και περιλαμβάνει 2 σενάρια (με μόνη διαφορά ανάμεσα στα δύο σενάρια τη δομή της Γ. Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

Σχετικά με τις Βιβλιοθήκες, και στα δύο σενάρια, προτείνεται η υπαγωγή Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Αρχείων στη Γενική Δ/νση Θρησκευμάτων, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης


image
Πηγή: http://www.sykyp.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη