24 Μαΐ 2012

Διάθεση βιβλίων και περιοδικών από τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος

Δείτε τους καταλόγους σε Excel (σε ένα αρχείο) με ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και τεύχη περιοδικών, τα οποία είναι διαθέσιμα στη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Αν κάποια από αυτά σας ενδιαφέρουν, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέχρι τις 21 Ιουνίου 2012 (T. 210 3202446, 3202522,library@bankofgreece.gr).

Για διευκόλυνση και των δύο μερών παρακαλείσθε να αναφέρετε στοιχεία επικοινωνίας και ταχυδρομική διεύθυνση.

Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη
Ελ. Βενιζέλου 21
10250 Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη