4 Μαΐ 2012

Πρωτοπόροι Future Library

Την περασμένη εβδομάδα έγινε η πρώτη συνάντηση των μελών του Δικτύου Πρωτοπόρων Future Library στη Βέροια. Δεκαέξι υπάλληλοι απ’ όλη την Ελλάδα, κάποιοι από δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, άλλοι από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανέλαβαν να εμπνεύσουν το όραμα και να μεταφέρουν τις προσπάθειες του Future Library για την αναβάθμιση των δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας.
Ξεκινώντας με το σεμινάριο ενίσχυσης των ηγετικών δεξιοτήτων τους, η Future Library ανέλαβε να παρέχει στα Μέλη του Δικτύου κίνητρα για την αντιμετώπιση προκλήσεων, τη διαχείριση αλλαγών και στην επικοινωνία της αξίας των βιβλιοθηκών.
Στο επόμενο στάδιο, τα μέλη του Δικτύου θα έρθουν σε επαφή με τους υπαλλήλους που θα κάνουν Καλοκαιρινή Εκστρατεία το 2012 και θα προσφέρουν επιπλέον υποστήριξη όπου χρειάζεται. Θα βοηθήσουν τις βιβλιοθήκες της περιφέρειάς τους να επικαιροποιήσουν τα προφίλ τους και θα δημιουργήσουν αρχείο με τις δράσεις Future Library που είναι σε εξέλιξη στην περιφέρειά τους.
Μακροπρόθεσμα, τα μέλη του Δικτύου θα έχουν πλήρη επίγνωση των υποδομών και της κατάστασης των βιβλιοθηκών στην περιφέρειά τους, θα κρατούν ενήμερες τις βιβλιοθήκες της περιφέρειάς τους για τις εξελίξεις και τις ευκαιρίες για δράση και θα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για τις δράσεις του Future Library. Απώτερος στόχος είναι να αναλάβουν οι ίδιοι να πραγματοποιήσουν καινοτόμες αλλαγές στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών.
Η Future Library θα παρέχει πλήρη υποστήριξη στο έργο τους. Είναι μεγάλη η χαρά μας που τους έχουμε κοντά μας και τους ευχόμαστε καλή αρχή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη