18 Μαΐ 2012

Βρείτε τη διεύθυνση ενός τόπου στους χάρτες της Google

Μπείτε εδώ http://ctrlq.org/maps/address/, μεταβείτε στη χώρα που θέλετε, κάνοντας τα απαραίτητα zoom in και zoom out. 
Σύρετε τo pin  σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη στο Google επιθυμείτε και θα σας δείξει την ακριβή διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα και τις συντεταγμένες αυτού του τόπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη