11 Μαΐ 2012

ΕΚΤ: Συμμετοχή σε survey του Ευρωπαϊκού έργου MEDOANET

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τη δικτυακή έρευνα που διενεργεί το ευρωπαϊκό έργοMediterranean Open Access Network (ΜedOANet) που συντονίζει το ΕΚΤ σε φορείς έρευνας, σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση και να προσκαλέσουμε, όσους από εσάς εμπίπτετε στην κατηγορία αυτή, να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη διεύθυνση
http://www.medoanet.eu/news/take-part-medoanet-surveys  (κατηγορία research performing institutions)
 
Η έρευνα αυτή διενεργείται από τις 10 Απριλίου έως τις 10 Ιουνίου και έχουν ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά μηνύματα. Στόχος του παρόντος μηνύματος είναι να υπενθυμίσει για τη συμμετοχή στην έρευνα αυτή, η οποία θα δώσει πολύτιμα στοιχεία για την Ανοικτή Πρόσβαση στη χώρα μας.
 
Θεωρούμε ότι οι βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων, ΑΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και άλλων φορέων που παράγουν έρευνα είναι οι πλέον κατάλληλες υπηρεσίες για την άντληση των στοιχείων αυτών και έτσι απευθυνόμαστε προς αυτές.
 
Σχετικά με το MedOANet:
Το έργο MedOANet συντονίζεται από το ΕΚΤ και στοχεύει στη προώθηση κοινών πολιτικών για την ΑνοιΚτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση, στο επίπεδο των μεσογειακών χωρών, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ανάμεσα στις προγραμματισμένες δράσεις του έργου είναι η καταγραφή και αποτίμηση της παρούσας κατάστασης σε έξι Μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία), η δημιουργία ομάδων εργασίας σε εθνικό επίπεδο, ώστε να ενισχυθούν οι υπάρχουσες δομές και πρωτοβουλίες και η διεξαγωγή σεμιναρίων με στόχο να διαμορφωθούν συντονισμένοι οδικοί χάρτες για την κάθε χώρα, αλλά και ο συντονισμός των παραπάνω Μεσογειακών χωρών.
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο: www.medoanet.eu
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις για τις δικτυακές έρευνες επικοινωνήστε με την κυρία Βασιλική Καλαϊτζή, vkala@ekt.gr
Ευχαριστούμε,
Από το ΕΚΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη