7 Ιουν 2012

ΕΕΒΕΠ: Περί αρχαιρεσιών της 27ης Ιουνίου 2012

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ακαδημίας 84 (ημιόροφος),
Αθήνα 106 78,
Τηλέφωνο & Φαξ: 210-3302128,
email: info@eebep.gr.

Προκήρυξη εκλογών

Αθήνα, 29 Μαΐου  2012
Αρι θμός Πρωτ. 3075

Προς: Τακτικά Μέλη της ΕΕΒΕΠ
Θέματα: 1) Σύσταση Εφορευτικής Επιτροπής
             2) Προκήρυξη Εκλογών της ΕΕΒΕΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας γνωστοποιούμε ότι στις 19 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας εκλέχτηκε ομόφωνα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης.
Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τους εξής: 
*      Στυλιανή Γρέκα
*      Δημήτρης Λάμπρου
*      Σταυρούλα Λογιώτη
*      Γιώγια Σιώκου
*      Αλεξάνδρα Τριάντη
Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδρίασε  στις 29 Μαΐου 2012  και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος :
Δημήτρης Λάμπρου
Γραμματέας :
Γιώγια Σιώκου
Μέλη :
Στυλιανή Γρέκα
6977 075 318
Σταυρούλα Λογιώτη
Αλεξάνδρα Τριάντη


Η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε ότι η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012, από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 στα νέα γραφεία της Ένωσης, Ακαδημίας 84 (ημιόροφος), Τ.Κ. 106 78, Αθήνα. Τηλέφωνο και Φαξ: 210-3302128, email: info@eebep.gr.
Αποφασίστηκε ότι η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών θα γίνει  παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, συντάχθηκε σχετικό έγγραφο για την αίτηση στο πρωτοδικείο,  με αριθμό πρωτοκόλλου 3074.
Τα ενδιαφερόμενα μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες τους από τις 03 έως και τις 12 Ιουνίου 2012 και ώρα 17:30μ.μ. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει είτεγραπτώς, είτε με Φαξ είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα γραφεία της Ένωσης. Όσοι υποβάλλουν υποψηφιότητα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς τουλάχιστον με ένα από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, για την επιβεβαίωση της κατάθεσης της υποψηφιότητας.
Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 και ώρα 17:30μ.μ. θα συνεδριάσει η Εφορευτική Επιτροπή για να καταγράψει τις υποψηφιότητες και να τις πρωτοκολλήσει.
Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου ΕΕΒΕΠ (άρθρο 5, παράγραφος γ) δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 18 Μαΐου 2012 και της επικύρωσης της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης στις 19 Μαΐου 2012, δικαίωμα ψήφου έχουν: όσοι έχουν καταθέσει αίτηση και πτυχίο στο Δ.Σ. και όσοι έχουν πληρώσει τουλάχιστον μία ετήσια συνδρομή κατά τα τελευταία δύο (2) οικονομικά έτη, ή για το τρέχον οικονομικό έτος 2012.
Για την Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                    Η Γραμματέας     
            Δημήτρης Λάμπρου                                                     Γιώγια Σιώκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη