4 Ιουλ 2012

Εγκατάσταση ΑΒΕΚΤ 5.6 σε MSWindows 64bit

H εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ 5.6 σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα MSWindows 64bit είναι εφικτή πλέον με τα νέα αρχεία που οι εγγεγραμμένοι χρήστες του λογισμικού θα βρουν στην τοποθεσία http://support.abekt.gr/index.php?loginresult=1&group=default&_m=downloads&_a=view&parentcategoryid=5&nav=0.

Τα ίδια αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα MSWindows 32bit.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΤ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς στο Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ (http://support.abekt.gr) ή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη