29 Ιουλ 2012

Η δημιουργία μιας Δημόσιας Βιβλιοθήκης φιλικής προς τις επιχειρήσεις

του Νίκου Ταιγανίδη

Η δημιουργία μια δημόσιας βιβλιοθήκης που να είναι φιλόξενη για τους επιχειρηματίες είναι το ίδιο με τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης που είναι φιλική προς άλλες ομάδες πελατών. Εάν έχετε καταφέρει να προσεγγίσετε τους εφήβους, άτομα που αναζητούν εργασία, ή άλλες ομάδες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει παραδοσιακά τη δημόσια βιβλιοθήκη, τότε γνωρίζετε ήδη κάτι για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε επιχειρηματίες!
Για να προσεγγίσετε μια συγκεκριμένη ομάδα πελατών, πρέπει σιγουρευτείτε τι θέλει και τι χρειάζεται αυτή η ομάδα. Μπορείτε να μάθετε σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους και πώς συμπεριφέρονται. Ιδανικά, μπορείτε να ερευνήσετε τις πιθανές ομάδες πελατών σας και να συναντήσετε την κοινότητα τους πρόσωπο με πρόσωπο. Μπορείτε να δημιουργήσετε εταιρικές σχέσεις με άλλες ομάδες που εξυπηρετούν αυτόν τον πληθυσμό, για παράδειγμα, τα σχολεία, τα κέντρα εργασίας (ΟΑΕΔ) και ομάδες του εργατικού δυναμικού της κοινότητας. Αφού ξέρετε τις ανάγκες τους, θα παρέχετε τους πόρους και τις υπηρεσίες για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Στη συνέχεια θα προσεγγίσετε αυτή την ομάδα των πελατών και θα τους ενημερώσετε τι έχετε να προσφέρετε.

Η επιχειρηματική κοινότητα δεν είναι διαφορετική. Για τις περισσότερες δημόσιες βιβλιοθήκες δεν αποτελούν προτεραιότητα για τις υπηρεσίες τους οι επιχειρηματίες και η επιχειρηματική κοινότητα. Ομοίως, οι βιβλιοθηκονόμοι δεν έχουν κάνει έρευνα για τις μικρές επιχειρήσεις. Υποθέτουν ότι η δουλειά τους είναι η παροχή έντυπων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων σχετικά με επιχειρήσεις στους ανθρώπους, να τους δείχνουν πώς να τις χρησιμοποιούν και να τους αφήνουν να κάνουν τη δική τους έρευνα. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν είναι αρκετά.
Το να συνεργάζεσαι με την επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να φαίνεται σαν ένα δύσκολο έργο, αν δεν το έχετε κάνει πριν, αλλά θα δώσουμε μερικές συμβουλές για να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε.
Γιατί θα πρέπει η βιβλιοθήκη να υποστηρίζει επιχειρηματίες;
Κατ 'αρχάς, ας δοθεί ορισμός. Οι επιχειρηματίες είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μια ευκαιρία, και  δημιουργούν μια εταιρία για την επιδιώξουν. Αυτό περιλαμβάνει και τους επιχειρηματίες οι οποίοι δημιουργούν μια κερδοσκοπική επιχείρηση, καθώς και εκείνους που αναφέρονται ως «κοινωνικοί επιχειρηματίες», οι οποίοι δημιουργούν μια οργάνωση αφιερωμένη κυρίως στο κοινό καλό.
Γιατί θα πρέπει οι δημόσιες βιβλιοθήκες να επιλέξουν την κοινότητα των μικρών επιχειρήσεων ως στόχο για τις προσπάθειές τους; Εδώ είναι μερικές σκέψεις:

  • Οι βιβλιοθήκες είναι ήδη μέρος της οικονομίας. Το κτήριο της βιβλιοθήκη χρειάζεται τις υπηρεσίες των τοπικών επιχειρήσεων για να διατηρήσει τις δραστηριότητές του σε λειτουργία. Αγοράζουν προμήθειες και υλικά, και απασχολούν υπαλλήλους οι οποίοι ξοδεύουν τα χρήματά τους στη συνέχεια σε τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι βιβλιοθήκες είναι συχνά ο ακρογωνιαίο λίθος της τοπικής οικονομικής κοινότητας και τις προσπάθειες ανάπτυξης.
  • Οι τοπικές επιχειρήσεις παράγουν τα φορολογικά έσοδα που στηρίζουν τις δημόσιες βιβλιοθήκες, είτε άμεσα μέσω της πληρωμής από τις περιουσίες και τους φόρους των πωλήσεων τις επιχειρήσεις είτε έμμεσα με την απασχόληση κατοίκων οι οποίοι πληρώνουν φόρους, οι οποίοι στη συνέχεια υποστηρίζουν τις βιβλιοθήκες. Όταν τα έσοδα των επιχειρήσεων μειώνονται, όπως σε μια ύφεση, τότε και τα φορολογικά έσοδα μειώνονται κάτι το οποίο επηρεάζει τον δημόσιο προϋπολογισμό των βιβλιοθηκών.
  • Οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι πιο επιτυχής αν διαθέτουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και γνώσεις που χρειάζονται για να κάνουν σωστές αποφάσεις και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.
  • Έναν εκπαιδευμένο και ποιοτικό εργατικό δυναμικό είναι κλειδί για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού καθώς και να βοηθήσει το μελλοντικό εργατικό δυναμικό να αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να βρει και να διατηρήσει καλές θέσεις εργασίας. *
  • Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο σε μια κοινότητα. Περισσότερο από το 97 τοις εκατό όλων των επιχειρήσεων έχουν λιγότερους από 20 εργαζομένους, παρόλα αυτά δημιουργούν 60 με 80 τοις εκατό όλων των νέων θέσεων εργασίας. Οι μισές από όλες τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 εργαζόμενους είναι οικογενειακές επιχειρήσεις.
  • Αν οι βιβλιοθήκες κατανοήσουν και ανταποκριθούν στις ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων με τη σειρά τους θα είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν τις τοπικές δημόσιες βιβλιοθήκες τους.


* Μια σημείωση σχετικά με τα θέματα εργατικού δυναμικού. Πολλές βιβλιοθήκες πλημμυρίζουν με άτομα που αναζητούν εργασία και που χρειάζονται βοήθεια για συμπληρώσουν τις προκηρύξεις για θέσεις εργασίας, βιογραφικά, και την αναζήτηση απασχόλησης. Οι βιβλιοθηκονόμοι έχουν γίνει σύμβουλοι επαγγελματικής σταδιοδρομίας, και συχνά συνεργάζονται στενά με τα τοπικά κέντρα του εργατικού δυναμικού. Ενώ αυτός ο πληθυσμός είναι αναμφισβήτητα σημαντικός κατά τη διάρκεια περιόδου ανεργίας και ύφεσης, είναι εξίσου σημαντικό να γίνεται παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα των μικρών επιχειρήσεων. Σκεφτείτε αυτό: εάν οι επιχειρήσεις δεν είναι επιτυχής, δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας για τα άτομα που αναζητούν εργασία.  Βοηθώντας τους τοπικούς επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, θα είναι πολύ πιο πιθανό να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην κοινότητά σας.

Πηγή: Christine Hamilton-Pennell, Creating an Entrepreneur-Friendly Public Library, 

May 2011, τελευταία ανάκτηση 26 Ιουλίου 2012, http://growinglocaleconomies.com/ef_intro

Μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο μέσω ίντερνετ από εδώ:
http://growinglocaleconomies.com/ebooks

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη