29 Νοε 2012

Βίντεο από το 7ο Διεθνές Συνέδριο ΟΕΕΒ "Επαναπροσδιορίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών σε περιόδους οικονομικής κρίσης"

Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο ΕΙΕ), 06-07/10/2011

Βίντεο για 06/10/2011 (1. Συνεδρίαση):
null

Βίντεο για τις 06/10/2011 (2. Συνεδρίαση):
null

Βίντεο για τις 07/10/2011 (1. Συνεδρίαση):
null

Βίντεο για τις 07/10/2011 (2. Συνεδρίαση):
null

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη