2 Δεκ 2012

Οι Βιντεοσκοπημένες ομιλίες του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου: Έξυπνες Ιδέες, Ελκυστικές Βιβλιοθήκες

Οι Βιντεοσκοπημένες ομιλίες του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου: Έξυπνες Ιδέες, Ελκυστικές Βιβλιοθήκες: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/12986 (Κλικ στα links των "Περιέχει")
Και
Απολογισμός του Συνεδρίου εδώ: http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=86124

Οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, όπως είναι αναπόφευκτο, έχουν υποστεί τις συνέπειες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Oι ελληνικές βιβλιοθήκες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται σε πορεία μεγάλων αλλαγών κυρίως σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Το φετινό συνέδριο μας προσφέρει την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για το νέο ρόλο των ελληνικών βιβλιοθηκών ως κέντρα της κοινότητας. Ο μη κερδοσκοπικός ελληνικός οργανισμός Future Library, που υποστηρίζεται από μεγάλο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ίδρυμα, αποτελεί ισχυρό παράδειγμα της τάσης αυτής, καθώς ηγείται ευρείας κλίμακας δράσεων για να πραγματοποιήσει τη μεγάλη μετάβαση, η οποία έπρεπε να γίνει, από παραδοσιακές βιβλιοθήκες σε κόμβους πληροφόρησης της κοινότητας. Η Επιτροπή μας συμβάλλει προς την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης και επαναπροσδιορισμού των υπηρεσιών βιβλιοθηκών, οργανώνοντας για το 2012 το 8ο διεθνές συνέδριο «Έξυπνες Ιδέες, Ελκυστικές Βιβλιοθήκες». Προσκαλούμε μια ομάδα ξένων και Ελλήνων ομιλητών για να αναφερθούν σε καινοτόμες υπηρεσίες και δραστηριότητες οι οποίες προσελκύουν τις κοινότητες χρηστών, καθώς και σε δημιουργικό προγραμματισμό με περιορισμένο προϋπολογισμό, όπως μηχανισμοί χρηματοδότησης και χορηγίες. Επαγγελματίες από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μοιραστούν με το ακροατήριο επιτυχείς ιστορίες από τα συστήματα των δημοσίων βιβλιοθηκών τους και θα παρουσιάσουν ιδέες για προγράμματα προσανατολισμένα στις κοινότητες, τα οποία αφορούν νέους, μετανάστες και επιχειρηματίες με περιορισμένη χρηματοδότηση και οικονομικούς πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη