22 Ιαν 2013

Κάλεσμα για αντίδραση πριν δοθεί η χαριστική βολή στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Τα παρακάτω δημοσιεύθηκαν στο Facebook προφίλ του κ. Ζάχου, Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών:

Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στη μορφή οργάνωσης των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και στην προοπτική να γίνουν "Φορέας" ή "Υπηρεσία":
Κατά την άποψη μου, που εξέφρασα ήδη πολλές φορές και σε διάφορες περιστάσεις, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες έχουν ανάγκη από τη στήριξη της πολιτείας, την μέγιστη δυνατή ένταξή τους στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας που λειτουργούν, και της μέγιστης δυνατής αυτονομίας στη δράση τους. Γιατί όχι και του ανταγωνισμού μεταξύ τους για την προσέλκυση χορηγών και συλλογών και την εξασφάλιση συμμάχων και στηριγμάτων στην τοπική κοινωνία.
Η τυχόν μετατροπή τους σε απρόσωπα παραρτήματα μιας υπηρεσίας, φορέα ή όπως αλλιώς θα το αποκαλέσουν οι άσχετοι Υπηρεσιακοί παράγοντες που τα εισηγούνται, αποβλέποντας στα δικά τους υπηρεσιακά τιμάρια, θα είναι η χαριστική βολή για το σύστημα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας μας

Φαίνεται ότι Υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφεί πριν ακόμη φτιαχτεί ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα Δημοσιών Βιβλιοθηκών στη χώρα μας.

Το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης με εισηγήσεις και προτάσεις του που εξειδικεύτηκαν και στην 1η Εθνική Συνδιάσκεψη για τη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για τις Βιβλιοθήκες και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους εισηγήθηκε μια νέα διάρθρωση του Συστήματος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που θα εξασφαλίζει:
Μείωση των ΝΠΔΔ του ΥΠΑΙΠΘΑ με συνακόλουθη μείωση του Γραφειοκρατικού και Λειτουργικού Κόστους του Υπουργείου.
Βελτίωση της λειτουργίας τους με καλύτερη προσφορά υπηρεσιών
Σύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες
Καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων
Ενεργότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη λειτουργία των Βιβλιοθηκών.

Κεντρικό σημείο της πρότασης μας είναι η μετάβαση από το κατακερματισμένο σύστημα που τώρα έχουμε σε ένα Σύστημα Περιφερειακής Οργάνωσης.

Νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μας , άνθρωποι των Βιβλιοθηκών και του πολιτισμού, αλλά και κάθε πολίτης χωρίς προσωπικούς υπολογισμούς και ολιγωρίες. Σας καλώ να κάνουμε τη μέγιστη δυνατή προβολή του ζητήματος καθώς κινδυνεύουμε να φορτωθούμε μια εξέλιξη και απόφαση που θα καταστρέψει τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες της πατρίδας μας και για την οποία ουδέποτε ερωτηθήκαμε και πάντα είχαμε διαφορετική άποψη.

Δρ. Γιώργος Ζάχος
Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

 

*Η προβολή σε bold κάποιων τμημάτων και οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη