3 Μαρ 2013

FUTURE LIBRARY: ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ;

Για δεύτερη χρονιά δημιουργούμε ένα δίκτυο πρωτοπόρων υπαλλήλων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το τι μπορούν και πως θα πρέπει να είναι οι δημόσιες βιβλιοθήκες σήμερα.

Όραμα | Πιστεύουμε ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι οι δημιουργικοί και οι καινοτόμοι ηγέτες βιβλιοθηκών δεν θα δρουν με τη λογική του χθες, είναι να τους δώσουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες ώστε να συνδεθούν μεταξύ τους, να ανακαλύψουν νέες ιδέες, να πειραματιστούν με νέες υπηρεσίες και να μάθουν ο ένας από τον άλλον.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει | Στο δίκτυο πρωτοπόρων του 2013 μπορουν να συμμετέχουν υπάλληλοι από i) Δημόσιες, Δημοτικές βιβλιοθήκες και απο την Εθνική Βιβλιοθήκη, ii)  Πολιτιστικούς Οργανισμούς Δήμων και όποιος άλλος έχει τη επιθυμία να συνεργαστεί με το Future Library για να βελτιώσει τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών και τις ζωές των πολιτών.

Αίτηση
 | Συμπλήρωσε την ειδική αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε εδώ έως τις 20 Μαρτίου καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (σχεδόν 15 αιτήσεις θα γίνουν δεκτές). Ανακοίνωση συμμετεχόντων δικτύου: 15 Απριλίου.

Γιατί να συμμετέχω | Θα τονώσετε την αυτοπεποίθησή σας. Θα γίνετε φορέας αλλαγών στη βιβλιοθήκη και στην ευρύτερη κοινότητά σας. Θα συνδεθείτε σε ένα δίκτυο που θα υποστηρίζει και θα συντονίζει καινοτόμες και δημιουργικές δράσεις στις βιβλιοθήκες της περιφέρειάς σας.

Τι θα γίνει το 2013 | Οι πρωτοπόροι που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν σε μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία Δικτύου συνεργασίας. Οι δράσεις είναι:

Προετοιμασία πρωτοπόρων | 15 Απρ. - 7 Μαΐου: Παρουσίαση του ατομικού προφίλ τους - Παρουσίαση της βιβλιοθήκης τους - Παρουσίαση των υπόλοιπων βιβλιοθηκών της περιφέρειας τους.

Εκπαίδευση πρωτοπόρων υπαλλήλων βιβλιοθηκών σε θέματα ηγεσίας (Φάση Ι) | 8, 9, 10 Μαΐου: Δεξιότητες επικοινωνίας - Στρατηγικός προγραμματισμός και διοίκηση της αλλαγής - Δεξιότητες παρουσιάσεων και ομιλίας σε μεγάλο ακροατήριο - Δεξιότητες ηγεσίας και έμπνευσης συνεργατών - Ο ρόλος της καινοτομίας (Innovation) για τη βιβλιοθήκη του μέλλοντος / Advocacy & Ανεύρεση πόρων (fund raising - χορηγίες).

Πλανο ενεργειών | 16 Μαΐου - 31 Ιουν.: Προετοιμασία και υλοποίηση ενεργειών Fund Raising - χορηγιών 

Webinars | 24 Ιουν. & 31 Ιουν.: Library Advocacy

Διεθνείς τάσεις/ Ταξίδι στη Δανία | 15 - 20 Ιουν.: Συμμετοχή στο συνέδριο NextLibrary.net στο Aarhus της Δανίας.

Εκπαίδευση πρωτοπόρων υπαλλήλων βιβλιοθηκών σε θέματα ηγεσίας (Φάση ΙΙ) | 25 Σεπ.:Παρουσίαση αποτελεσμάτων καλοκαιρινής εκστρατείας - Αποτελέσματα ενεργειών fund raising - Out of the box & Creative Thinking - Σύνταξη αναφορών - Project Plan - Project Management

Πλανο ενεργειών | Προετοιμασία και σχεδιασμός καινοτόμων δράσεων για υλοποίηση / χρηματοδότηση το 2014.

Συμμετοχή στο Συνέδριο / un-conference Future Library 2013 | Νοέμβριος

Έξοδα εκπαίδευσης, μετακίνησης και διαμονής | Το Future Library καλύπτει όλα τα έξοδα για τους συμμετέχοντες του δικτύου πρωτοπόρων.

Ερωτήσεις | Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη δράση επικοινωνήστε με την Εύα Αναγνώστου με e-mail στο: eva@futurelibrary.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη