30 Μαΐ 2013

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣ/ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
- ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
- Δ/ΝΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΑΚ
- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

    Με αφορμή δημοσιεύματα που «αφέθηκαν να διαρρεύσουν» τις τελευταίες μέρες στον τύπο, τα οποία δημιούργησαν πανικό και σύγχυση, τόσο στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα, στο  αναγνωστικό κοινό και στους χρήστες των βιβλιοθηκών μας, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, σχετικά με συγχωνεύσεις, καταργήσεις, εξορθολογισμούς κλπ των βιβλιοθηκών μας, σας ενημερώνουμε ότι  προκειμένου να σταματήσει αυτή η αναίτια  και ψυχοφθόρα αναστάτωση θα πρέπει να υπάρξει  επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του υπουργείου.

   Επειδή δεν έχει ληφθεί υπόψη ακόμα η άποψή  μας (παρά τις επανειλημμένες επαφές και καταθέσεις προτάσεών μας)  και απ’ ότι φαίνεται υπάρχει πλημμελής και  ίσως επιλεκτική  ενημέρωση, προτείνουμε   να ενημερωθούν με σαφήνεια όλοι ότι οποιαδήποτε βιαστική απόφαση - και μάλιστα χωρίς διάλογο  -  που θα οδηγήσει στη  συρρίκνωση  των βιβλιοθηκών μας,  εκτός από καταστροφική, είναι  και  άσκοπη.

  Επίσης συγχωνεύσεις των βιβλιοθηκών σε επίπεδο περιφέρειας μόνο προβλήματα και δυσλειτουργίες θα δημιουργήσουν, δεδομένων των γεωγραφικών δυσκολιών.
Θα αποκόψει σημαντικό αριθμό βιβλιοθηκών από το κέντρο αποφάσεων.  Ειδικότερα οι βιβλιοθήκες των νησιωτικών περιοχών, του Αιγαίου και του Ιονίου θα βρεθούν σε εξαιρετικά δεινή θέση . Ενδεικτικά στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου & Ιονίων νησιών, όπου υπάρχουν σημαντικότατες  βιβλιοθήκες, για να υπάρξει επαφή με την Περιφέρεια,  θα πρέπει  να ταξιδεύει ο συνάδελφος δύο! μέρες για να φτάσει.
 Δεδομένων:  1.των εξαιρετικά χαμηλών – ανεπαρκών  πιστώσεων, 2. του ελάχιστου αριθμού εργαζομένων -160! συνολικά - όπου καλυμμένο είναι  το 1/3 των οργανικών θέσεων! (δεν υπάρχει ούτε 1 πλεονάζων)   και 3. των άμισθων Εφορευτικών Συμβουλίων,  δεν θα αποφέρει κανένα όφελος για το κράτος.

Αντίθετα θα οδηγήσει στην κατεδάφιση όσων εντυπωσιακών και μετρήσιμων υπηρεσιών και δράσεων, που με κόπους και θυσίες προσφέρονται για την πληροφόρηση, την ψυχαγωγία, τη μόρφωση  του  κοινωνικού συνόλου. 

Οποιαδήποτε συζήτηση λοιπόν, που δεν λαμβάνει υπόψη πραγματικά δεδομένα,  τις  προτάσεις των εργαζομένων, την κοινή λογική, είναι εγκληματική και μας βρίσκει αντίθετους.
Οδηγεί  σε ανούσιες, ανέφικτες αλλαγές, σε αναστάτωση και καταδικάζει τις βιβλιοθήκες μας στη συρρίκνωση.

Είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για επιπλέον διευκρινίσεις.

Για το Δ.Σ.
Η  Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας

           Μαρία Ρούσσου                            Απόστολος Κασελούρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη