28 Μαΐ 2013

Ενημέρωση για την καθυστέρηση έναρξης της πιλοτικής λειτουργίας της «Υπηρεσίας Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της «Υπηρεσίας» έχει καθυστερήσει για τους παρακάτω σημαντικούς λόγους:

Οι συμβάσεις πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) έληξαν στις 31/12/2012. Παρόλο που το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ενημέρωσε ότι ζήτησε κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού των ηλεκτρονικών περιοδικών του HEAL-Link από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω των δημοσίων επενδύσεων, εκείνο δεν έχει προχωρήσει στην έγκριση του προϋπολογισμού αυτού.

Συνεπώς δεν έχουν γίνει ανανεώσεις των συνδρομών των περιοδικών του HEAL-Link με αποτέλεσμα σταδιακά να διακόπτεται η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς τίτλους διαφόρων εκδοτικών οίκων.

Για το λόγο αυτό ο Σ.Ε.Α.Β. αποφάσισε να αναβάλει προσωρινά την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της «Υπηρεσίας Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link», καθώς υφίσταται ο κίνδυνος, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να μην υπάρχει διαθέσιμο υλικό για να καλύψει τις ανάγκες των συμμετεχόντων Οργανισμών.

 Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές αναμένεται να αποκατασταθεί με την υπογραφή των ανανεωμένων συμβάσεων για το 2013. Από την πλευρά του ο ΣΕΑΒ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών έγκρισης του προϋπολογισμού και, συνακόλουθα, της ανανέωσης των συνδρομών.
Για τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση από το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη