20 Μαΐ 2013

MTSR 2013: 7th Metadata and Semantics Research

Τον Νοέμβριο που μας έρχεται διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια για τα μεταδεδομένα και τον σημασιολογικό ιστό. Η ιστοσελίδα είναι η ακόλουθη http://mtsr2013.teithe.gr/.
Διαβάστε στα αγγλικά την ανακοίνωση για την υποβολή εργασιών:
2nd Call for Papers
MTSR 2013: 7th Metadata and Semantics Research Conference -
November 19-22, 2013, Alexander Technological Educational Institute (ATEI) of Thessaloniki, Greece (mtsr2013.teithe.gr)
Dear Colleagues,
It is our pleasure to circulate the 2nd Call for Papers of the 7th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2013) (mtsr2013.teithe.gr)
Scope and topics
Contributions are welcome on every topic related to Metadata and their relationships with Ontologies, Semantic Web, Knowledge Management and Software Engineering, including but not limited to:
I. Foundations
• Typology of metadata and metadata uses
• The value and cost of metadata
• Quality evaluation in the use of Metadata
• Metadata reusability
• New or revised metadata schemas or application profiles
• Metadata standardization
• Empirical studies on metadata and/or ontologies usage
II. Languages and Frameworks for Metadata Management
• SGML, XML, UML in theory and practice
• Languages and Frameworks for Ontology Management
• Metadata and the Semantic Web
• Metadata and Knowledge Management and Software Engineering
• Metadata application of Semantic Web technologies
• Ontologies and Ontology-based Knowledge Management Systems
III. Case Studies
• Metadata and ontologies for librarianship, management of historical archives and archeological research
• Metadata and ontologies for the design of innovative products and processes
• Metadata and ontologies for health, biological and clinical information management
• Metadata and ontologies in finance, tourism and public administrations
• Metadata and ontologies in industry, education, agriculture, food and environment
IV. Technological Issues
• Technologies for Metadata and ontology storage and integration
• Technologies for Metadata extraction and navigation, querying and editing of ontologies
• Technologies for Learning Objects management
Paper submission - Publications
Interested authors can submit to EasyChair. The following types of presentation are invited:
• full papers (12 pages) reporting complete research
• short papers (6 pages) presenting ongoing or preliminary research
• posters (4 pages);
• demos (4 pages);
• European and National projects (6 pages).
Papers should be original and not previously submitted to other Conferences or Journals. All submissions will be reviewed on the basis of relevance, originality, importance and clarity following a double-blind peer review process. Submitted papers have to follow the LNCS proceedings formatting style and guidelines. Authors of accepted papers will be asked to register to the Conference and present their work in the form of either oral presentation or poster presentation. The Conference welcomes Workshops and Tutorial on any issues concerning metadata, ontologies, semantic Web, knowledge management, software engineering and digital libraries.
Revised and extended versions of best papers will be published in selected international journals, including the International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (Inderscience), and Program: Electronic library and information systems (Emerald) (list incomplete).
Proceedings will be published by Springer in the CCIS book series.
The proceedings will be abstracted/indexed in: Scopus, EI-Compendex, DBLP, Google Scholar, Mathematical Reviews, SCImago. CCIS volumes are also submitted for the inclusion in ISI Proceedings.
Awards:
Best paper award. This award will be presented to the authors of the best full paper submitted and presented to the conference.
Best student paper award. The 7th MTSR’13 conference sponsors a paper competition to recognize excellence in a conference paper contribution whose primary author is a student (normally at a PhD or MRes level). The student is required to present the paper at the MTSR2013 conference. Submissions are evaluated on their originality, scientific merits, structure, and clarity of composition.
Tracks currently being organized:
• Cultural Collections & Applications
• Agriculture, Food & Environment
• Health Information Systems and Digital Libraries
• Open Repositories, Research Information Systems and Data Infrastructures
• Special workshop on Project Networking
Important Dates
June 20th 2013: Paper submission
July 31st 2013: Acceptance/rejection notification
August 20th 2013: Camera-ready papers due
November 19th – 22nd 2013: Conference at Alexander Technological Educational Institute, Thessaloniki, Greece
“We look forward to see you in Thessaloniki, one of the most beautiful and popular cities in Southeastern Europe”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη