17 Ιουν 2013

Greek public libraries mould their future through collaborative innovation

Πηγή: http://www.nextlibrary.net/page/poster2013

"Job search with the aid of our library" (Katerina Kerasta, Livadia) "Ollie ollie oxen free, going to my library!" (Andriani Zafeiropoulou, Nafpaktos) “The Stories Chest” (Maria Vrachliotou, Serres)

Poster Sessions 2013

We are proud to present the 11 posters that have been chosen to be at Next Library 2013.

The Poster Session will take place in the foyer at the Music Hall during the conference days. Browse the posters and talk to the poster authors during breaks!

Three Greek public librarians designed and commenced projects which focus on the public de-mands for employment, playful learning and digital storytelling:

"Job search with the aid of our library"

A service in four libraries of Central Greece, addressing the pressing needs of the unemployed.

"Ollie ollie oxen free, going to my library!"

A service in five libraries of West Greece, offering students and teachers creative activities based on educational board and electronic games.

“The Stories Chest”

A service in four libraries of North Greece, enabling public digital storytelling with library recording devices and with access to digital repositories.

The project leaders cooperate in all operational levels and convey their experience to partner li-braries, thus paving the way for future collaborative action.

Contact

-Katerina Kerasta (Central Public Library of Levadia) Librarian and regional leader of Central Greece.  ("Job search with the aid of our library")

-Andriani Zafeiropoulou (Central Public Library of Nafpaktos) Librarian and regional leader of West Greece. ("Ollie ollie oxen free, going to my library!”)

-Maria Vrachliotou (Central Public library of Serres) Librarian and regional leader of North Greece-Central Macedonia. Email: vraxmarx80@gmail.com (“The Stories Chest”)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη