16 Ιουλ 2013

Έρευνα για τις ελληνικές και κυπριακές βιβλιοθήκες (ακαδημαϊκές, λαϊκές και ειδικές) όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την οικονομική κρίση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που υπάρχει στo http://ithaki.lb.teiath.gr/onlinesurvey/index.php?sid=56349&lang=el και με το οποίο στοχεύουμε να αποτυπώσουμε την τρέχουσα κατάσταση στις ελληνικές και κυπριακές βιβλιοθήκες (ακαδημαϊκές, λαϊκές και ειδικές) όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την οικονομική κρίση. Περιλαμβάνει 17 ερωτήσεις και ο χρόνος συμπλήρωσής του δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε διεθνές συνέδριο και εφόσον το επιθυμείτε μπορούν να σας γνωστοποιηθούν. Χρειαζόμαστε μια απάντηση από κάθε βιβλιοθήκη.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Καθηγητής στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας
Αλέξανδρος Κουλούρης, Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Βιβλιο θηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας
Διονύσης Κόκκινος, Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη