15 Οκτ 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΒΜ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΒΜ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

09-10-2013

Η Συνέλευση του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΤΑΒΜ) παρακολουθεί με ανησυχία τα κυβερνητικά μέτρα που θέτουν σε διαθεσιμότητα 1.349 εργαζόμενους από 8 πανεπιστήμια της χώρας, θεωρώντας ότι κρίσιμες υπηρεσίες και μονάδες των πανεπιστημίων θα παρουσιάσουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.
Ειδικότερα για την περίπτωση της διαθεσιμότητας βιβλιοθηκονόμων, θεωρεί το μέτρο αυθαίρετο, αφού δεν αιτιολογείται το πλήθος και ο λόγος για τον οποίο οι βιβλιοθηκονόμοι περνούν σε διαθεσιμότητα. Είναι προφανές ότι οι όποιες αποφάσεις ελήφθησαν με μη επιστημονικά και ορθολογικά κριτήρια, όταν μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας αυξάνει κάθε χρόνο το πλήθος των εισακτέων στο ΤΑΒΜ.

Ο χώρος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί υποστηρίζει την προαγωγή της επιστήμης, την έρευνα την εκπαιδευτική λειτουργία των πανεπιστημίων. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι διακρίσεις όπως αυτές της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και η κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου, βασίζονται σε υπηρεσίες πληροφόρησης υψηλού επιπέδου ποιότητας και τεχνογνωσίας. Πράγματι, υπηρεσίες, όπως αυτές  που παρέχει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ ή Heal-Link), δεν προσφέρονται από αντίστοιχες υποδομές πολύ πλουσιώτερων ευρωπαϊκών κρατών που διαθέτουν κατά παράδοση πρωτοποριακή ερευνητική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούν εκατομμύρια ευρώ στους προϋπολογισμούς των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Είναι γεγονός ότι οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέσω του ΣΕΑΒ λειτουργούν ως μοναδικό πρότυπο συνεργασίας φορέων του δημοσίου με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη. Επιπλέον οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες διαθέτουν προσωπικό υψηλής επιστημονικής στάθμης, το οποίο συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην προαγωγή της Επιστήμης της Πληροφορίας με δημοσιεύσεις σε υψηλής επιρροής (impact) περιοδικά και συνέδρια.

Με δεδομένα την εκρηκτική ανάπτυξη της Επιστήμης της Πληροφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο και την ανάπτυξη αξιοζήλευτων υπηρεσιών πληροφόρησης από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, οι οποίες βασίζονται και λειτουργούν από επιστήμονες βιβλιοθηκονόμους, η Συνέλευση του ΤΑΒΜ θεωρεί ότι κανείς από αυτούς δεν περισσεύει. Για αυτό το λόγο καλεί το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει τις αποφάσεις του περί διαθεσιμότητας του προσωπικού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, έτσι ώστε να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών πληροφόρησης και να αποδείξει στην ελληνική κοινωνία ότι η Πολιτεία ανταμοίβει την αριστεία, στηρίζει και δεν υποβαθμίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο και διαθέτει σαφή και στοχοθετημένη πολιτική για τις βιβλιοθήκες.

Τα Μέλη της Συνέλευσης του ΤΑΒΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη