4 Οκτ 2013

Η διαθεσιμότητα πλήττει βάναυσα τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Η διαθεσιμότητα πλήττει βάναυσα τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Υπόμνημα των εργαζομένων στις βιβλιοθήκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθην ών

Η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Αριθ. 135211/B2/23-9-2013, ΦΕΚ Β 2384/24-9-2013) θέτει σε διαθεσιμότητα, μεταξύ άλλων, 94 βιβλιοθηκονόμους καθώς και προσωπικό άλλων κλάδων που υπηρετούν στις βιβλιοθήκες οκτώ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, που αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας, απαξιώνονται και απογυμνώνονται από το επιστημονικό προσωπικό τους  σε μια περίοδο που λόγω της οικονομικής κρίσης είναι οι πλέον αναγκαίες για την ισότιμη πρόσβαση στη πληροφόρηση και τη γνώση.
Το προσωπικό των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών θεωρεί  ότι η ΚΥΑ  κατ’ ουσίαν αναστέλλει τη λειτουργία  των βιβλιοθηκώνεφόσον  πάνω από το 50% του επιστημονικού δυναμικού τους τίθεται εκτός εργασίας και ο ίδιος ο θεσμός της δημόσιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης βάλλεται ανεπανόρθωτα.   Αξίζει να επισημανθεί ότι εάν η ΚΥΑ ισχύσει και το εν λόγω προσωπικό τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, η προβλεπόμενη μοριοδότηση παραβλέπει και ακυρώνει την επιστημονική εξειδίκευση του κλάδου των βιβλιοθηκονόμωνκαθώς δεν λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας - Επιστήμης της Πληροφόρησης.
Οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζουν το ερευνητικό και διδακτικό έργο που επιτελείται στις οκτώ Σχολές του ιδρύματος που, ως γνωστόν, είναι διασκορπισμένες σε διαφορετικές περιοχές της  Αθήνας (Κέντρο Αθήνας, Γουδή, Ζωγράφου, Δάφνη).  Αποδέκτες των υπηρεσιών τους δεν είναι μόνο η ακαδημαϊκή κοινότητα του συγκεκριμένου πανεπιστημίου αλλά και ερευνητές απ΄ όλον τον κόσμο και απλοί πολίτες. Τα τελευταία χρόνια η μηχανογράφηση των βιβλιοθηκών έφτασε σε ένα υψηλό επίπεδο,  οι βιβλιοθήκες στελεχώθηκαν με εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν ποικίλες  σύγχρονες υπηρεσίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις πρόσφατες εξωτερικές αξιολογήσεις των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών  οι βιβλιοθήκες έχουν λάβει ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία. Και ενώ σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική κάθε εργαζόμενος ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 12 μέλη ΔΕΠ και 400 φοιτητές, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ήδη η αντιστοιχία αυτή είναι  διπλάσια (25 μέλη ΔΕΠ και 800 φοιτητές).

Οι πολυδιάστατες υπηρεσίες που παρέχουν, εκτός των άλλων, αφορούν τόσο στην πρόσβαση της ακαδημαϊκής κοινότητας σε  ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές πληροφόρησης (μεταξύ των οποίων 1500 ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά και 1.000.000 έντυπα βιβλία), όσο και σε υπηρεσίες διαδικτυακής πύλης, ψηφιακής βιβλιοθήκης, δανεισμού και διαδανεισμού. Οι υπηρεσίες αυτές,  που παρέχονται είτε επιτόπου είτε μέσω του διαδικτύου, σχεδιάζονται, υλοποιούνται και συντηρούνται από το επιστημονικό προσωπικό των βιβλιοθηκών (βιβλιοθηκονόμους και επιστήμονες της πληροφόρησης, πληροφορικούς και διοικητικούς υπαλλήλους).
Ας αναρωτηθεί ο καθένας τι θα συμβεί με την απόλυση του  έμπειρου επιστημονικού  προσωπικού των βιβλιοθηκών:
·         Πώς θα υποστηριχθεί η πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά και τις βάσεις δεδομένων;
·         Πώς θα δανείζονται διδακτικά συγγράμματα οι φοιτητές μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ;
·         Πώς θα συνεχισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία πλήθους υπηρεσιών όπως η ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταλόγου, ο δανεισμός καθώς και η Πληροφοριακή  Εκπαίδευση των φοιτητών;
·         Πώς θα αναπτυχθούν οι υπηρεσίες του ιδρυματικού αποθετηρίου που ανέλαβε να υλοποιήσει  το Πανεπιστήμιο Αθηνών με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ;
·         Πώς θα συνεχισθεί το έργο της διοικητικής αναδιοργάνωσης και φυσικής ενοποίησης των βιβλιοθηκών (νέο οργανόγραμμα, δύο νέα κτήρια, κτλ.);
·         Πώς θα τηρηθεί το ολοήμερο ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθ ηκών;


Επιτροπή Εκπροσώπων των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη