20 Δεκ 2013

Ερωτηματολόγιο υποδομών: έρευνα του Future Library για τις δημόσιες/δημοτικές βιβλιοθήκες

Αγαπητοί συνεργάτες,
Το Future Library, αποκλειστικά χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος", συνεχίζοντας την έρευνα της παρούσας κατάστασης των Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών που ξεκίνησε το 2011, σας καλεί να συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο υπηρεσιών και υποδομών πριν τις 7 Ιανουαρίου 2014.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προϋπόθεση για την συμμετοχή των βιβλιοθηκών στο Future Library το 2014.
Σας παρακαλούμε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας διαδικτυακά στον σύνδεσμο που ακολουθεί: http://www.surveygizmo.com/s3/1445533/Future-Library-2013 
Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο για την Κεντρική Βιβλιοθήκη και ένα για κάθε Παράρτημά της ξεχωριστά (π.χ. αν υπάρχει μία Κεντρική Βιβλιοθήκη και 2 παραρτήματα, θα συμπληρώσετε συνολικά 3 ερωτηματολόγια). Το διαδικτυακόερωτηματολόγιο είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να εμφανίζονται περισσότερες ερωτήσεις για την Κεντρική Βιβλιοθήκη και λιγότερες για κάθε Παράρτημα.
Συνημμένο στο παρόν μήνυμα θα βρείτε το ερωτηματολόγιο σε μορφή Word (Ερωτηματολόγιο 2013), έτσι ώστε να συγκεντρώσετε και να έχετε έτοιμες τις απαντήσεις πριν τις υποβάλετε διαδικτυακά. Το Word περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις (και για Κεντρική και για Παραρτήματα), γι' αυτό θα πρέπει να κάνετε προηγουμένως μια επισκόπηση του διαδικτυακού ερωτηματολογίου, για να διαπιστώσετε ποιες ερωτήσεις αντιστοιχούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και ποιες στα Παραρτήματα. 
Μετά την υποβολή τους, θα λάβετε τις απαντήσεις σας σε μορφή κειμένου (.pdf) στη διεύθυνση email που δώσατε στα "Στοιχεία Επικοινωνίας" στην αρχή του ερωτηματολογίου.
Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε νέες δράσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών και υποδομών των βιβλιοθηκών.
Σας προσκαλούμε και σας παροτρύνουμε να προωθήσετε αυτό το μήνυμα και το ερωτηματολόγιο υποδομών σε όσες Δημόσιες/Δημοτικές Βιβλιοθήκες δεν ήταν μέλη του δικτύου Future Library το 2013 και επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό.  
Με εκτίμηση,
Δημήτρης Πρωτοψάλτου
Υπεύθυνος του προγράμματος Future Library

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη