13 Δεκ 2013

THANASIS KOUROGLOU: Colorful summer getaways opened by librarians

2nd FUTURE LIBRARY UNCONFERENCE, Μουσείο Μπενάκη, 9-10/12/13
THANASIS KOUROGLOU
Colorful summer getaways opened by librarians

The sad ladybug smiled and welcomed the magpie; Elmer met the frog and made a promise to the poor Chameleon, who was looking anxiously to find his color into the black book… With the help of Cluj and the green detectives, they all built a resourceful colorful campaign, which was actually… a psychotherapy campaign!


video creator: aikker@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη