28 Ιαν 2014

HEAL Journal: Ηλεκτρονικό Περιοδικό των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

HEAL Journal

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) σάς γνωστοποιεί την έναρξη λειτουργίας του πρώτου επιστημονικού περιοδικού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τίτλο “HEALJournal”.  Το περιοδικό είναι Aνοικτής Πρόσβασης, απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ελληνικής Βιβλιοθηκονομικής Κοινότητας και στοχεύει στη δημοσίευση (έπειτα από κρίση) πρωτότυπων άρθρων που άπτονται των θεματικών πεδίων της Επιστήμης της Πληροφόρησης (συμπεριλαμβανομένων των πεδίων της Αρχειονομίας και Μουσειολογίας) αλλά και άλλων παρεμφερών επιστημονικών πεδίων, όπως της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών  Επιστημών.  Η έκδοση του περιοδικού είναι εξαμηνιαία, ενώ προβλέπονται και έκτακτα τεύχη με ειδική θεματολογία ή αφιερώματα. 

Τα μέλη της Επιστημονικής και Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού σάς προσκαλούν να υποβάλετε τα άρθρα σας για το πρώτο τεύχος του περιοδικού HEALJournal, με στόχο την κυκλοφορία του τον Ιούνιο του 2014. Υπό αυτό το πρίσμα επιδιώκεται η ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση θεμάτων της Επιστήμης της Πληροφόρησης αλλά και συγγενών (θεματικά όμορων) επιστημών και, συνεπακόλουθα, η περαιτέρω δημιουργία δικτύων συνεργασίας σε ερευνητικό και επιστημονικό επίπεδο.

Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του περιοδικού, τις θεματικές του ενότητες και τη διαδικασία συγγραφής, υποβολής και δημοσίευσης των άρθρων μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού http://healjournal.seab.gr
Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της ομάδας εργασίας του περιοδικού

Βάσια Μολέ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη