15 Ιουλ 2014

To τέλος των βιβλίων, όπως το έβλεπαν το 1998

Μου αρέσει συχνά να ανατρέχω ή να ξεφυλλίζω παλιά περιοδικά. Έτσι έπεσε στα χέρια μου ένα καταχωνιασμένο περιοδικό στη βιβλιοθήκη μου του Μαΐου του 1998 "Έβδομο Κύμα" τεύχος 2. Και είχε ένα μικρό άρθρο στην αρχή στην ενότητα "Future News - Πληροφορική" για το μέλλον των βιβλίων. Δείτε πώς έβλεπαν το e-book και το e-ink τότε! Με σφαιρίδια ηλεκτρονικού μελανιού στις σελίδες και υπολογιστή και πλήκτρα ευρετηρίου στη ράχη ενός οπτικά συνήθους τόμου... Πόσο μέσα έπεσαν;


To τέλος των βιβλίων

Τελικά, ακόμη και η ασύγκριτη η­δονή ενός βιβλιοφάγου που μυρί­ζει αχόρταγα τις σελίδες ενός φρεσκοαγορασμένου βιβλίου αναμένεται να εκλείψει...

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν έναν ηλε­κτρονικό τόμο που έχει τη δυνατότητα να περιλαμβάνει χιλιάδες βιβλία σε ένα μοναδικό κομμάτι. Η νέα αυτή επανα­στατική εφεύρεση κάνει χρήση του ηλε­κτρονικού μελανιού -“e-ink”— το ο­ποίο μπορεί να προγραμμα­τιστεί οποιοδήποτε κείμενο έχει “φορτωθεί” στο βιβλίο. Ο τόμος, ο οποίος έχει το μέγεθος και το σχήμα ενός κανονικού βιβλίου θα έχει μέχρι και 200 σελίδες “ψηφιακού χαρτιού” και κατά πάσα πιθανότητα θα κυκλοφορήσει στο εμπόριο μέσα στα ε­πόμενα τρία χρόνια.

Ο ηλεκτρονικός τόμος αποτελεί ανα­κάλυψη του καθηγητή του Τεχνολογι­κού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) Τζόζεφ Τζέικομπσον του οποίου πρόθεση ήταν, όπως δήλωσε και ο ίδιος, «η διατήρηση όλων των χρήσιμων και ευ­εργετικών χαρακτηριστικών ενός βι­βλίου με την ταυτόχρονη προσθήκη ο­ρισμένων πρωτοποριακών γνωρισμάτων που θα του επιτρέψουν να εισέλθει δυ­ναμικά στον 21ο αιώνα».

Διάφοροι τίτλοι βιβλίων θα φορτώνο­νται σε έναν υπολογιστή ο οποίος θα βρί­σκεται τοποθετημένος στη ράχη του βι­βλίου και που στη συνέχεια θα στέλνει μηνύματα στα σφαιρίδια ηλεκτρονικού μελανιού που θα επικαλύπτουν κάθε σε­λίδα. Τα σφαιρίδια θα είναι μαύρα από τη μια πλευρά και άσπρα από την άλλη και θα έχουν τη δυνατότητα να αναπο­δογυρίζουν ανάλογα με το ηλεκτρικό φορτίο που θα διοχετεύεται ανάμεσά τους, δημιουργώντας μοτίβα που θα έ­χουν την εμφάνιση των κλασικών αρά­δων — θα λειτουργούν δηλαδή σαν εικο- νοστοιχεία (pixels). Τα μοτίβα θα παρα­μένουν στη θέση τους μέχρι να ξανα- προγραμματιστεί το βιβλίο, ενώ μια οθόνη στη ράχη του βιβλίου θα βοηθά τους αναγνώστες να επιλέγουν αυτό που επι­θυμούν να διαβάσουν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η νέα αυτή ανακάλυψη θα κάνει το διάβασμα πιο οι­κονομικό και βολικό, και ταυτόχρονα θα πείσει τους δηλωμένους βιβλιοφάγους που έχουν διακηρύξει την απέχθειά τους προς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να εισέλθουν εν ειρήνη στην εποχή της πληροφορικής..."


by aikker

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη